Anphabe

Connecting opportunities

BHS

Hướng tới phát triển bền vững và phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu, sản phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng”

  • hZWWn5ZpmG-UmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhocJhmb7Cx

Company Menu

Why BHS?

- Với phương châm "Nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi”, BHS nói riêng và Tập đoàn TTC nói chung luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển và tôn vinh sự cống hiến của CBNV.

- Khi trở thành thành viên của BHS trong đại gia đình TTC, nhân viên không chỉ có cơ hội được là việc trong một môi trường đa ngành, năng động, chuyên nghiệp mà còn có nhiều cơ hội thăng tiến, được tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ và đào tạo dành cho đội ngũ kế thừa của BHS và Tập đoàn TTC.

- Với sự chuẩn bị bài bản trên mọi mặt hoạt động, từ nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, BHS nói riêng và Tập đoàn TTC nói chung đã và đang mang đến những giá trị bền vững, giúp cán bộ nhân viên gắn bó lâu dài và đạt được những thành quả trong mục tiêu nghề nghiệp.

Inside review about BHS

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends

BHS - Recent Updates

hZWWn5ZpmG-UmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZOnw9HQvafTz9bFntqQxc_OtcnWoKjPpdWk31hr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9haGqFmZmmnqmc1pyb13ymxZydnsmHn9SempyI1JHTmtHWhJ7FoGNv4aSgY5dwUtqZ1pydrMWWqZyYW3Chc2WbYGNomnFtYmZsY5tnbZxpctdyZWGch8XW2MzR2MOR1qLIhZ3MnplnZZhpnWudZmGfaJ1pb3CfcLGw
Lazy Load...